Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Shopnavo Biswas 2 30 0 15 45.45 0 0 3 0
Shashank Dholakia 2 26 1 26 40 0 0 3 0
Sakthi Karimanal 2 10 0 10 25.64 0 0 0 0
Abhishek Kattuparambil 2 5 1 5 22.73 0 0 0 0
Samet Ghirnikar 2 4 0 4 50 0 0 0 0
Saaketh Rayaprolu 2 2 0 2 33.33 0 0 0 0
Shishir Dholakia 2 1 0 1 12.5 0 0 0 0