Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Abhishek Kattuparambil 2 158 1 0 124.41 1 1 21 0
Sakthi Karimanal 2 103 0 51.5 72.03 0 1 5 0
Sohan Bhatt 2 97 1 97 110.23 0 1 10 0
Kanish Bhalla 3 96 0 32 63.16 0 0 10 1
Vatsal Vaghela 3 71 0 23.67 50 0 0 3 0
Pratham Kataria 5 28 2 14 147.37 0 0 3 0
Nikhil Mullapudi 2 20 0 10 80 0 0 0 0
Aman Rao 2 17 1 17 113.33 0 0 1 0
Rishi Arjun 1 15 1 0 25.42 0 0 0 0
Rajat Sood 3 15 0 5 44.12 0 0 1 0
Rohit Bharnidharan 3 12 0 6 29.27 0 0 0 0
Ruthwik Chunduri 1 10 0 10 52.63 0 0 0 0
Jay 1 6 1 0 200 0 0 1 0
Akhil Arunachalam 2 5 1 5 83.33 0 0 0 0
Akshay Sahai 1 4 0 4 50 0 0 0 0
Rahul Jariwala 2 3 0 1.5 14.29 0 0 0 0
Medhansh Urs 1 2 1 0 200 0 0 0 0
Ian 1 2 0 2 18.18 0 0 0 0
Amritanshu Ranjan 1 2 0 0 20 0 0 0 0
Vihaan 1 2 0 2 22.22 0 0 0 0
Ved Patel 1 1 0 1 9.09 0 0 0 0
Shishir 1 1 0 1 50 0 0 0 0